*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547228822 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547228822

ജി-ടെക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാലാഞ്ചിറ സെൻ്റർ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ 19  വർഷങ്ങളായി നാലാഞ്ചിറയിൽ (കുരിശ്ശടി ജംഗ്‌ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് എതിർ വശം) പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ജി-ടെക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ കുരിശ്ശടി ജംഗ്‌ഷനിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

➤ 19 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ 16.5 ലക്ഷത്തിലധികം സ്‌കൂൾ തലത്തിലുള്ള വിദ്ധ്യാർഥികൾ  മുതൽ മുതിർന്ന വ്യക്തികളേയും കൂടി  കമ്പ്യൂട്ടർ  വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ജി-ടെക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ.

➤ 19 രാജ്യങ്ങളിലായി 600 ൽ അധികം സെൻ്ററുകൾ.

➤ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന അദ്ധ്യാപകർ.

➤ SAP – TALLY – ACCA – MICROSOFT – ADOBE അംഗീകാരമുള്ള അന്താരാഷ്‌ട്ര സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്ന കോഴ്‌സുകൾ.

➤ PGDCA – DCA – DATA ENTRY – TALLY – DIFA കേരള സർക്കാർ / പി എസ് സി അംഗീകാരമുള്ള കോഴ്‌സുകൾ.

➤ 150 ലധികം സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്  കോഴ്‌സുകൾ.

➤ തൊഴിൽ നൈപുണ്യം കരസ്ഥമാക്കിയവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന തൊഴിൽ മേളകൾ.

Share on whatsapp
Share on WhatsApp
Share on facebook
Share on Facebook
Share on email
Share on Email

മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യൂ…