*ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ☎ : 8547118811 ◆ SAP കോഴ്‌സുകൾ ◆ Tally GST കോഴ്‌സുകൾ ◆ ഗവൺമെൻറ്‌ അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകൾ ◆ Web Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ CAD കോഴ്‌സുകൾ ◆ Digital Marketing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Accounting കോഴ്‌സുകൾ ◆ Graphic Designing കോഴ്‌സുകൾ ◆ Programming കോഴ്‌സുകൾ ◆ Software കോഴ്‌സുകൾ ◆ DTP കോഴ്‌സുകൾ 📞 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ജി-ടെക്കിലേക്ക് വിളിക്കൂ ☎ : 8547118811

ജി-ടെക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാലാഞ്ചിറ സെൻ്റർ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ 19  വർഷങ്ങളായി നാലാഞ്ചിറയിൽ (കുരിശ്ശടി ജംഗ്‌ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് എതിർ വശം) പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ജി-ടെക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ കുരിശ്ശടി ജംഗ്‌ഷനിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

➤ 19 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ 16.5 ലക്ഷത്തിലധികം സ്‌കൂൾ തലത്തിലുള്ള വിദ്ധ്യാർഥികൾ  മുതൽ മുതിർന്ന വ്യക്തികളേയും കൂടി  കമ്പ്യൂട്ടർ  വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ജി-ടെക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ.

➤ 19 രാജ്യങ്ങളിലായി 600 ൽ അധികം സെൻ്ററുകൾ.

➤ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന അദ്ധ്യാപകർ.

➤ SAP – TALLY – ACCA – MICROSOFT – ADOBE അംഗീകാരമുള്ള അന്താരാഷ്‌ട്ര സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്ന കോഴ്‌സുകൾ.

➤ PGDCA – DCA – DATA ENTRY – TALLY – DIFA കേരള സർക്കാർ / പി എസ് സി അംഗീകാരമുള്ള കോഴ്‌സുകൾ.

➤ 150 ലധികം സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്  കോഴ്‌സുകൾ.

➤ തൊഴിൽ നൈപുണ്യം കരസ്ഥമാക്കിയവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന തൊഴിൽ മേളകൾ.

Share on WhatsApp
Share on Facebook
Share on Email

മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യൂ…