എന്താണ് Biodata യും Resume തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ?എന്താണ് Biodata ? എന്താണ് Resume ?

എന്താണ് Biodata ? എന്താണ് Resume ? ➤ Biodata 'Biographical Data' എന്നത്  എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് Biodata.ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ആണ് ബയോഡാറ്റ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പേര്, വയസ്സ്, ജാതി, മതം, വിലാസം, അച്ഛൻ്റെ പേര്, അമ്മയുടെ പേര്, പ്രത്യേക അഭിരുചിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്.വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കും,…

Continue Readingഎന്താണ് Biodata യും Resume തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ?എന്താണ് Biodata ? എന്താണ് Resume ?

ജി-ടെക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാലാഞ്ചിറ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു.

ജി-ടെക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാലാഞ്ചിറ സെൻ്റർ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ 19  വർഷങ്ങളായി നാലാഞ്ചിറയിൽ (കുരിശ്ശടി ജംഗ്‌ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് എതിർ വശം) പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ജി-ടെക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ കുരിശ്ശടി ജംഗ്‌ഷനിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.➤ 19 വർഷങ്ങൾ…

Continue Readingജി-ടെക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാലാഞ്ചിറ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു.

G-TEC IAB പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി അക്ഷര അനിൽ (ജി-ടെക്ക് നാലാഞ്ചിറ വിദ്യാർഥിനി)

IAB UK പരീക്ഷയിൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയവുമായി തിരുവനന്തപുരം നാലാഞ്ചിറ ജി-ടെക്കിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി തിരുവനന്തപുരം : U K ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന IAB (ഇൻ്റർ നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പേഴ്‌സ്) അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടത്തിയ 67-ാമത്  IAB പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം…

Continue ReadingG-TEC IAB പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി അക്ഷര അനിൽ (ജി-ടെക്ക് നാലാഞ്ചിറ വിദ്യാർഥിനി)